اریک برینیولفسون

مدیر طرح ام‌آی‌تی در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال، استاد دانشکده‌ی مدیریت اسلون ام‌آی‌تی و دستیار تحقیق NBER است.