...

اندرو روسکو

پیش‌تر رهبر طرح توسعه و ارزیابی مدیران ایگان زندر بود


از کنجکاو تا شایسته

نوآوری و خلاقیت نویسنده: کلودیو فرناندز آرائوز  و اندرو روسکو و کنتارو آراماکی

مقاله مرتبط پیشنهادی: پرونده ای برای کنجکاوی در کسب و کار 5 بُعد کنجکاوی؛ کنجکاوی شما چگونه است؟ — شرکت تحقیقات مدیریتی ما برای 30 سال در حال ارزیابی رهبران در دو جنبه‌ی مختلف بوده است: پتانسیل و شایستگی. نتیجه‌ی کلیدی این تحقیقات؟ نمی‌توانید بدون کنجکاوی به هیچ‌یک از آن دو جنبه دست یابید. اگرچه...

فوریه 12, 2020

تبدیل پتانسیل به موفقیت

مدیریت سازمان نویسنده: اندرو روسکو و کنتارو آراماکی و کلودیو فرناندز آرائوز 

حلقه گمشده در توسعه رهبری سازمان‌های پیرامون دنیا در یکی از معیارهای کلیدی موفقیت ضعف دارند: توسعه‌ی رهبری. بر اساس تحقیقاتی که از سوی سی‌ای‌بی انجام گرفته، 66 درصد کمپانی‌ها روی برنامه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که شناسایی کارکنان مستعد و کمک‌های پیشاپیش به آن‌ها را هدف‌گذاری کرده‌اند، اما تنها 24 درصد از مدیران ارشد این شرکت‌ها،...

فوریه 11, 2019

دسته های مقالات