...

اندی مولینسکی

استاد رفتار سازمانی در دانشکده بین‌المللی کسب‌وکار براندیس است. او نویسنده‌ی کتاب‌های مهارت جهانی و دسترسی است و بنیانگذار The Reach Method است؛ یک برنامه کوچینگ سازمانی برای کمک به افراد و تیم‌ها در راستای خروج از منطقه‌ی امن‌شان و رسیدن به پتانسیل‌هایشان است.  


لزومی ندارد جلسات مجازی کسل‌کننده باشند

کرونا و کسب‌وکار نویسنده: اندی مولینسکی

گروهی از ما که برای کسب درآمد در حال ارائه سخنرانی، تسهیل زندگی سایرین و تدریس هستیم، از اهمیت ایجاد ارتباط فردی با مخاطبین اطلاع داریم. ضروری است رفتار و احساس طبیعی داشته باشیم، افراد را بخندانیم، به آنها آرامش بدهیم و آنها را تا حدی در محتوای ارائه‌شده درگیر کنیم که خودشان را فراموش...

مارس 22, 2020

دسته های مقالات