برد جانسون

استاد آکادمی نیروی دریایی آمریکا و عضو هیئت‌علمی دانشگاه جانز هاپکینز است. او هم یکی از نویسندگان دو اثر «خیزش آتن» و «بچه‌های خوب» است.