جستجو
Close this search box.

جاناتان روآن

مدرس گروه مدیریت و اقتصاد جهانی در دانشکدۀ مدیریت اسلون دانشگاه ام‌آی‌تی و دانشمند محقق در برنامۀ اقتصاد دیجیتال (IDE) است. 


رایانش کوانتومی برای رهبران کسب‌وکار

تکنولوژی نویسنده: جاناتان روآن و اندرو مکافی و ویلیام دی. اولیو

ویراستار تخصصی: امیر داغستانی؛ آیا واقعیت طبق انتظارات، پیش می‌رود؟ در سال ۱۹۹۴ ریاضی‌دانی به نام پیتر شور یک الگوریتم محاسباتی کوانتومی را معرفی کرد که می‌توانست زمان یافتن عدد اول اعداد بزرگ را از میلیاردها سال با استفاده از رایانه‌های معمولی ترانزیستوری به چندین روز با استفاده از رایانه‌های کوانتومی کاهش دهد. این اقدام...

آوریل 23, 2022