جستجو
Close this search box.

دیان گرسون

مدیر سابق منابع انسانی شرکت IBM، و استاد ارشد مدیریت کسب‌وکار در دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است.


مدیران نمی‌توانند از پس همۀ کارها بر بیایند

رهبران و مدیران نویسنده: دیان گرسون و لیندا گراتون

زمان آن رسیده که مدیران نقش خود را برای دنیای جدید کار، تغییر دهند. جنیفر به گزارش بازخوردهای پایین به بالا دربارۀ کارش خیره می‌شود و با خود فکر می‌کند که چطور به این نقطه رسیده است. چطور فردی باتجربه مثل او، کسی که روزی به‌عنوان مدیر نمونۀ سال انتخاب شده بود، چنین بازخوردهای منفی...

آوریل 30, 2022