جستجو
Close this search box.

ریچل گرین‌والد

مشاور و کارشناس ازدواج و رابطۀ عاشقانه است. او همچنین یکی از مدیران اجرایی دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است.


روش جدیدی برای ساخت برند شخصی

مدیریت خود نویسنده: جیل ایوری و ریچل گرین‌والد

چطور ارزش‌هایتان را به دنیا نشان دهید عمدۀ موفقیت‌های شخصی و شغلی به مجاب کردن دیگران برای تشخیص ارزش‌های شما بستگی دارد. باید هنگام تکمیل فرم استخدام، درخواست ترفیع، رقابت برای پست‌های رهبری یا نگارش پروفایل در سایت‌های دوست‌یابی، به این نکته توجه کنید. خوب یا بد، امروزه هر کسی یک برند است؛ پس باید...

آوریل 19, 2024