جستجو
Close this search box.

سارا الک

شریک بین‌اندکمپانی در دفتر شیکاگو و سرپرست بخش بین‌المللی مدل عملیات شرکت است.


کسب‌وکار هدفمند به شیوۀ چابک

کسب‌کار و جامعه نویسنده: دارل ریگبی و سارا الک و استیو برز

گفت‌وگوهای مبهم خود را به اقدامات غیرقابل تردید تبدیل کنید. انسان‌ برای هدفمندی ساخته شده است. فرضیات فلاسفۀ باستان و تحقیقات دانشمندان مدرن نشان می‏دهد که هدفمندی موجب افزایش سلامت ذهن و روان، انعطاف‌پذیری و انگیزۀ افراد می‌شود. چنین افرادی بدن قوی‌تر و طول عمر بیشتری دارند. آن‌ها بیش از سایرین به اعضای خانواده، دوستان...

آوریل 30, 2022