جستجو
Close this search box.

سانکی لی


چرا باید چینش میز و صندلی‌های محل کارتان را به‌صورت دوره‌ای تغییر دهید.

مدیریت سازمان نویسنده: سانکی لی

وقتی  چینش فضاهای کاری شرکت‌ها تغییر می‌کند، اکثر کارکنان این پروسه را مزاحم کارشان می‌دانند. میزها تمیز می‌شوند، لوازم داخل جعبه‌ها می‌روند، در کار روزمره اختلال ایجاد می‌شود، دقیقاً برای چه؟ شرکت‌های طراحی از دیرباز فواید چنین تغییراتی را جار زده‌اند و وعده داده‌اند که : برخی از مدیران نیز عمیقا این موضوع را قبول...

آوریل 3, 2019