جستجو
Close this search box.

مارک آبراهام

مدیر ارشد در گروه مشاورۀ بوستون است.


تجربۀ مشتری در عصر هوش مصنوعی

تجربه مشتری نویسنده: دیوید ادلمن و مارک آبراهام

استدلال‌های ساخت «موتورهای تجربۀ هوشمند» برینکس کسب‌وکاری 163 ساله است که آن را با ناوگان خودروهای ضدگلوله‌اش می‌شناسند. اما آن‌ها خواهرخوانده‌ای مستقل و کم‌نام‌‌ونشان‌تر تحت عنوان برینکس هوم نیز دارند. این کسب‌وکار در حوزۀ فناوری‌های خانۀ هوشمند فعالیت می‌کند، اما نتوانسته آوازه‌ای متناسب با شأن برینکس پیدا کند. آن‌ها رقبای شناخته‌شده‌تری همچون ADT، گوگل نست...

آوریل 30, 2022