جستجو
Close this search box.

مارک بولینو


آیا می‌توان به برخی از کارکنان اجازۀ دورکاری داد وقتی دیگران چنین مجوزی نداشته باشند؟

مطالعه موردی نویسنده: مارک بولینو و کوری فلپس

نگرانی از دورکاری بعد از پایان پاندمی شون لوئیس، مدیرعامل والیا انرجی، به صفحۀ پیامک‌ گوشی زل زده و منتظر بود تا علامت سه‌نقطه روی آن ظاهر شود. او خطاب به جون فلورس، قائم مقام شرکت، نوشته بود: «پیام بازگشت به محل کار را نفرست!» او و جون هفته‌ها بود که در حال برنامه‌ریزی برای...

فوریه 28, 2023