جستجو
Close this search box.

مایکل مانکیس

یکی از رهبران شرکت بین در اقدامات استراتژی و سازمان است. او یکی از نویسندگان مقاله «زمان، استعداد، انرژی: بر کشش سازمانی غلبه کنید و نیروی تولیدی تیم خود را رها کنید» است. (مجلۀ کسب‌وکار هاروارد 2017).


تدوین استراتژی در شرایط عدم قطعیت

استراتژی و اجرا نویسنده: مایکل مانکیس و مارک گاتفردسون

یک مدل جدید و پویا در تدوین استراتژی، شرکت‌ها اغلب در تلاش‌اند با نوسانات مقابله کنند. مدیران با استفاده از مدل سنتی برنامه‌ریزی استراتژیک سعی می‌کنند نحوۀ تکامل بازارها و واکنش رقبا را پیش‌بینی کنند و سپس برنامه‌ای چندساله برای موفقیت در آینده تعریف می‌کنند. بعد، از سازمان می‌خواهند آن برنامه را اجرا کند. عملکرد...

اکتبر 31, 2022