...

پل لینواند

مدیر اجرایی استراتژی توانمندی‌محور و رشد در واحد «استراتژی و» یا همان کسب‌وکار مشاوره‌ی PwC است. او همچنین یکی از مدیران شعبه‌ی PwC در آمریکا، استاد حق‌التدریسی استراتژی در دانشکده‌ی کلوگ و نویسنده‌ی چند کتاب ازجمله «استراتژی‌ای که جواب می‌دهد: چطور کمپانی‌های برنده، شکاف میان استراتژی و اجرا را پر می‌کنند» (انتشارات مجله‌ی کسب‌وکار هاروارد، 2016) است.


چرا اینجا هستیم؟

استراتژی و اجرا نویسنده: پل لینواند و سالی بلونت

اگر خواهان افزایش تعلق خاطر و بهره‌وری کارکنان هستید، به آن‌ها هدف بدهید – هدفی که پیوند مستحکمی با مشتریان و استراتژی سازمان داشته باشد. طی دهه‌ی گذشته، «هدف» تبدیل به یکی از شعارهای مدیریت شده است و از سال 2010، شاهد حضور آن در عنوان بیش از 400 کتاب و هزاران مقاله‌ی حوزه‌ی رهبری...

دسامبر 15, 2020

دسته های مقالات