فرهنگ سازمانی

شرکت شما به‌پای چه اعتقاداتی می‎‌ایستد؟

از پل اینگرام و یون‌جین چوی در مجله نوامبر-دسامبر2022

banner

با فرهنگ سازمانی، مهم‌ترین ارزش‌های سازمان و کارکنان را همسو کنید


تقریبا سال‌ها در جایگاه محقق رفتار و فرهنگ سازمانی و همچنین مشاور شرکت‌ها، به ارزیابی طرز فکر کارکنان دربارۀ ارزش‌ها پرداخته‌ایم. ده‎‌ها مطالعه طراحی کرده‌ایم تا نقش شناخت صحیح از ارزش‌های فردی و سازمانی بر تصمیم‌گیری، انگیزه، روابط، آسایش ذهنی، رهبری و عملکرد سازمان را نشان دهیم.

یافته‎‌های تحقیق ما درباره فرهنگ سازمانی خیره‌کننده‌اند


فرهنگ سازمانی اگر بتواند ارزش‌های سازمان را با استراتژی و ارزش‌های کارکنان همسو کند -آنچه «همسویی ارزش‌ها» نامیده می‎‌شود- به مزایای متنوعی دست می‌یابد.

فرهنگ سازمانی چه مزایایی به دنبال دارد؟


رضایت شغلی بالاتر، جابجایی شغلی کمتر، همکاری تیمی بهتر، ارتباطات کارآمدتر، مشارکت بیشتر در سازمان، مذاکرات سازنده‌تر و شاید تعجب کنید، اما تنوع، برابری و همه‌شمولی بالاتر.

جالب‌ترین نتیجۀ ما از این مطالعات، تاثیر فرهنگ سازمانی و همسویی ارزش‎‌ها بر احتمال برکناری یا استعفای مدیران ارشد سازمان بود.

پس از مطالعه روی واحد‎‌های مختلف سازمان‎‌های چندبخشی، مشاهده کردیم در صورت همسو نبودن ارزش‌های مدیر ارشد هر بخش با فرهنگ سازمانی، احتمال ماندن او در آن مسئولیت کاهش می‎‌یافت؛ مگر اینکه حقوقش را تا 40 درصد افزایش می‌دادند.

تصور کنید: همسویی ارزش‎‌ها می‌تواند تاثیری معادل 40 درصد افزایش حقوق داشته باشد.برای مشاهده ادامه متن مقاله، اشتراک تهیه نمایید.

پل اینگرام استاد دانشکدۀ کسب‎‌وکار کلمبیا است.

یون‌جین چوی استادیار رفتار سازمانی در دانشکدۀ کسب‎‌وکار لندن است.

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *